YARIM DOKTOR CANDAN EDER - UNUTTUĞUM BEDENİM

  Önsöz

Aldığın her nefesi fırsat bil, ot değilsin yeniden bitmezsin.

                                                                                                                   Ömer Hayyam

Tıbbın asıl hedefi hastaları iyileştirmek yani diğer bir deyişle hastalıkların semptomlarını gidermek, rahatsızlıkları oluşturan faktörleri ortadan kaldırmak ve koruyucu hekimlik yaparak tam bir şifa sağlamak olmalıdır.

Hastaların sadece fiziksel ve kimyasal bedenlerini düzeltmek yeterli değildir; bununla birlikte yapılacak olan bir tedavi, kişilerin ruhsal ve enerji durumunun da regüle edilmesini kapsamalıdır. Kısacası artık insanların ruhsal ve enerji durumlarının da terapiye entegre edilmesi gerekmektedir.

Modern tıptaki gelişmelerin gerçekten baş döndürücü olmalarına rağmen ne yazık ki insanın bir bütün olduğu unutulmuştur. Laboratuvar testleri, US ve Radyolojik incelemelerle konulacak tanılar ise sadece fonksiyonel bozuklukları ve morfolojik değişiklikleri göstermektedir.

Son yıllarda modern tıptaki tanı ve tedavi sürecine psikosomatik faktörlerin de dahil edilmesi olumlu bir gelişme olmasına rağmen, tamamlayıcı tıp açısından bakıldığında bu durum bütünlükten hâlâ çok uzaktır. Psikosomatik bakış açısı tamamlayıcı bir faktör olarak görünse de bütünleyici bir perspektiften yoksundur.

İnsan bedenini daha kapsamlı bir bakış açısıyla değerlendirmek gerekmektedir. Morfolojik bakış açısı fiziksel ve kimyasal doneleri içinde taşır. Oysaki, bununla birlikte fonksiyonel aspektelerin de olaya dahil edilmesi gerekir. Söz konusu olan fonksiyonel bakış açısı, enerji ve kibernetik durumu da içinde barındırmalıdır.

Terapide başarılı olmanın ana koşulu tanının doğru konulmasıdır. Söz konusu olan diyagnostik yaklaşım kişiye özel olmalı ve kişide meydana gelen değişikliklerin zamansal ilişkisi ile fonksiyonel yapı göz önünde bulundurulmalıdır.

Son dönemlerde çeşitli gazete veya dergileri elimize aldığımızda pek çok rahatsızlığa karşı mucize önerilerde bulunulduğunu görüyoruz. Üstelik beslenme konularında da sağlık adına pek çok yanlışlar yapılıyor. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Bir gün “yanlış” denilen şeyler hakkında birkaç gün sonra “olağanüstü etkili” diye tanımlamalara rastlıyoruz. Bu durum modern tıp ve tamamlayıcı tıp ile gerçekten ilgilenenleri rahatsız eden bir konudur. Çünkü bunlar çoğu kez bilimsel altyapıdan yoksundur.

Beslenme konusu insan sağlığı için son derece önemlidir, ancak hastalıkların ortaya çıkış nedenleri ve oluşum mekanizmaları konusunda hiçbir altyapısı olmayan kişilerin, sağlık süvarileri olarak öne çıkıp, sanki hastalıklar tek bir faktöre indirgenebilirmiş gibi gazete sayfalarında çarşaf çarşaf çeşitli önerilerde bulunmaları ve insanları yönlendirmeleri bilim adına kabul edilebilecek bir şey değildir.

Unuttuğum Bedenim’ de özellikle temel sağlık için gerekli olan sindirim sistemi, bağırsakların özel durumu, gıda intoleransı ve beslenme ile ilgili temel yaklaşımların yanı sıra, pek çok kronik hastalığın ortaya çıkmasında yanlış ve sağlıksız beslenmenin rolünü ortaya koymaya ve bilimsel dayanaklar çerçevesinde nasıl beslenilmesi gerektiğine ışık tutmaya çalıştım.

Daha önce Türkçe yayınlamış olduğum Hayatı Keşfet – Anti Aging Yaşam Kılavuzu ve Gerçek Detoks’u Keşfet kitaplarından sonra, genel bir rehberlik yapacak olan bu kaynağı sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.

‘NETTEN: İnsanın tüm evrende kesin olarak düzeltebileceği bir şey vardır: Kendisi.’

Hastalarımla sıkça paylaştığım gibi ‘Otuz yaşına kadar bedeninize kiracı gibi davranabilirsiniz! Oysa otuz yaşından sonra artık o bedenin sahibisiniz; en azından eviniz için gösterdiğiniz özveri ve özeni bedeniniz için de gösterin…’

Burada şuna açıklık getirmek istiyorum. Bedende organsal bir hasar meydana geldikten sonra onu onarmak ve düzeltmeye çalışmak hem çok zahmetli hem de oldukça maliyetli bir durumdur. Aktif koruyucu hekimlik yaklaşımıyla yani diğer bir adıyla tamamlayıcı tıp felsefesi kapsamındaki bakış ve özümsemeyle, hastalanmamak için gereken özeni göstermek gerekmektedir. Önceki kitaplarımda da olduğu gibi koruyucu hekimliği ana yaklaşım felsefesi olarak baz alan bu çalışma, diğerlerinden farklı olarak çözüm önerilerini de kapsamaktadır ve bu seri devam edecektir. Ayrıca kardiyolojik rahatsızlıklar ve dolaşım sistemi ile ilgili yeni bir çalışma içinde olduğumu belirtmek istiyorum. En kısa zamanda bu çalışmayı da size kaynak olarak ulaştırmak arzusundayım.

Ümit ediyorum ki bu eser, bedeninizde henüz hasar oluşmadan veya fonksiyon bozuklukları kalıcı hasar bırakmadan yaşamınıza girer ve sizi uzun süre sağlıklı kılacak olan özveri ve özeniniz de size yardımcı olur. Netten’in dediği gibi, kendimizi değiştirecek ve dönüştürecek olan da, sağlıklı kılacak olan da bizleriz. Bu nedenle bedenimizi unutmadan yaşamımıza devam etmeli ve onun bütünlüğü için gereken özveri ve emeği her zaman göstermeliyiz….

www.huseyinnazlikul.com