HAYATI KEŞFET - ANTİ AGİNG YAŞAM KILAVUZU

Sağlıklı ve kaliteli bir yaşamı, sevgiyi, mutluluğu ve paylaşmayı kendine ilke edinen tüm okuyuculara ithaf ediyorum…

Von Hering 1925 yılında; “Nörovegetatif sistem geleceğin tıbbının en önemli öğelerindendir. Bu sebeple vejetatif sinir sistemini (VSS) anlayan ve çözen hekim en önemli hekim olacaktır.” demiş.  

İnsan bir makine olmadığı gibi, parçaları değiştirmek veya düzeltmek işlemi hiçbir zaman gerçek sağlık anlamına gelmiyor. Hiçbir zaman insanın, organların toplamı bütünü değildir. Çünkü bütünlük ve regülasyon yaklaşımı, organların tek tek sorunsuz olmasının yanı sıra bir biriyle olan ilişkisinin, bedenin enerjisel, psikolojik, sosyal ve toplumsal durumunun değerlendirilmesi anlamındadır.

Bu yüzden tamamlayıcı tıp yaklaşımında ana ekseni oluşturan bağ dokusu ve vejetatif sinir sisteminin gerçek işlevselliği bütünlük içinde değerlendirip bu bağlamda tanının konulması ve tedavi edilmesidir. 

Tamamlayıcı Tıp metotları kısmı tamamen yenilendi, Anti Aging bilimselliği ve özelliklede bağ dokusunun önemi anlaşılır şekilde yazıldı. Genç ve zinde kalmak için doğru beslenmenin önemi eklendi. Benim tamamlayıcı tıbba yaklaşımım adı altında manifesto niteliğinde bakış açımı tüm açıklığı ile buraya yansıttım.

Anti Aging bir bütüncül yaklaşım, aynı zamanda bir sağlık güçlendirilmesidir. Artık hastalıkla mücadele yaklaşımından daha çok bedenin sağlıklı kılınması hedeflenmeli ve bu doğru bir paradigma kayması olarak adlandırılabilir. Burada asıl amaç, hastalıkla mücadeleden daha çok insanın sürekli sağlıklı kalması ve hastalanmaması için bedeni desteklemektir.

Kısaca diye biliriz ki; bizim yaklaşımımız bir organın hastalığı ön planda tutmaktan daha çok bütünü düzenlemeye yöneliktir. Kronikleşmiş ve dejeratifleşmiş olan organ ve yerlere yönelik yapılacak tedaviler hastanın şikâyetlerinde bir azalmaya neden olsa da, sorunu kökünden çözmemektedir. Onun için yapılan tedavilerin sonuçlarının ancak uzun süreler gözlemlenmesi tedavilerin etkinliklerini gösterir.

Bu açıdan bakıldığında Prof. Dr. Rickers ve ve Prof. Dr. Von Hering’in de belirttiği gibi nörovejetatif sinir sisteminin regülâsyonu ve bağ dokusunun temizlenmesi doğru bir şekilde yapılmadan kronik rahatsızlıklarda insanları yeniden sağlıklarına kavuşturmak pek mümkün olmamaktadır.

Hiçbir hasta diğeriyle aynı olmadığı gibi rahatsızlıklar da benzer olsa da ortaya çıkış şeklinin farklı olduğunu biliyoruz. Bunun için de biz kliniğimizde bir semptom ve hastalıkla uğraşmaktan çok insanın tam ve kalıcı sağlığı için bütüncül bir yaklaşım sergiliyoruz.

Kitabı yeniden gözden geçirdiğim ve nelerle donatacağımı düşündüğüm zaman içinde ve bu konuda ki fikir ve oluşumu aşamasında, değerli yardımı ve desteğini esirgemeyen ve her zaman yanımda olan ve bu kitabıma önsöz yazarak da destek sunan değerli asistanım Dr. Tijen ACARKAN’a,  kitabın yazım aşamasında okuyucu olarak sunduğu katkılarından dolayı sevgili arkadaşım Rıza KIRAÇa, editörüm Sayın Mustafa Küçüşoğlu’na ve Alfa Kitapevi sahibi arkadaşım Vedat BAYRAK’a,  Türkiye de tamamlayıcı ve destekleyici tıp konusunda emek veren ve bunun bilimsel tıpta yer bulmasına kaynaklık eden ve bu kitabımda önsöz yazarak beni onurlandıran değerli bilim adamı kadim dostum Prof. Dr. Cihan AKSOY’a, Endüstri Tasarımı ve Yaratıcılık konusunda çok ciddi çalışmalarıyla iz bırakan daha önce yapmış olduğum TV programlarım ve yazdığım kitaplarım için  gözlemleri ve eleştirileriyle bana Türkiye’yi daha doğru algılamamda öncülük eden ve de bu kitabıma önsöz yazarak beni onurlandıran  değerli bilim insanı ağabeyim Prof. Dr. Önder Küçükerman, Natürel Sağlık ekibinin tüm çalışanlarına ve bu kitabı eline alarak bütünlük için Anti Aging konusunda bilgi denizinde yüzmek ve beslenme arzusunda olan tüm okuyucularıma sonsuz teşekkürler….

İstanbul, 31.12.2012