DETOKSU KEŞFET

 

İnsanlar topraktan, sudan, soludukları havadan, yani atmosferden ve aldıkları gı­dalardan dolayı binlerce kimyasal toksik ve zehirleyici maddenin etkisi altında kalmak­tadırlar. Bu zehirleyici maddeler insan organizmasında, beden direnç sisteminin azal­ması veya yok olması, hormonal dengesizlik veya fonksiyon bozuklukları, sinir sistemi bozuklukları veya direnç kaybı, fizyolojik dengesizlikler ve hatta geriye dönüşü olma­yan hastalıklar (kanser) gibi çok çeşitli belirtilerle kendilerini gösterir.

Detoksifikasyon, organizmanın kendisine yaramayan ve bozucu etkileri olan bu ze­hirli maddelerden kurtulmasıdır. Çağımızda özellikle metropollerdeki insanlar endüst­riyel kimyasallar, pestisit diye tanımlanan, tarımda kullanılan zehirli maddeler, gıdala­rın bozulmaması için kullanılan katkı maddeleri, ağır metaller, anestezik maddelerin ve özellikle bilinçsizce kullanılan ilaçların kimyasal kalıntıları, toplumlarca legal kabul edi­len drogların (alkol, tütün, kafein) kalıntıları ve illegal droglardan (eroin, kokain vs) olu­şan çok karmaşık bir kokteylin etkisi altında yaşamlarını sürdürme çabasındadırlar.

Detoksifikasyon, diğer bir adıyla toksinlerden arınma son derece karmaşık bir iş­lemdir ve kişiye özel olmak zorundadır. Bu sadece sulu besinler alarak veya lavman yapılarak olacak bir şey değildir. Detoks programlarının gruplara değil, kişiye özel olma­sı zorunludur. Detokstan iyi sonuç bekliyor­sanız mutlaka bu konuda eğitim almış bir hekimin kontrolünde olmalısınız. Çünkü hekim olmayanlar problemi sadece bir bes­lenme alışkanlığı bozukluğu gibi algılıyor.

Elinizdeki kitap gerçek anlamda sağlıklı detoksun ne anlama geldiğini anlatmaya ve size kapsamlı olarak kılavuzluk yapmaya çalışıyor. Türkçede detoks konusunda cid­diye alınabilecek iki kitap bulunmaktadır. Bunlardan ilki Hayatı Keşfet adlı kitabımdaki detoks bö­lümü, diğeri ise İngilizceden Türkçeye çevrilmiş ve önsözünü yazdığım Daniel Reid’in  ve 2006 yılında Gerçek Detosu Keşfet kitabıdır. Ancak bu üç kaynak böylesine ciddi ve kapsamlı bir konu için yeterli değil. Elinizdeki bu kitabımın 2012 bilgilerle yeniden donatılarak genişletişmiş  detoksla ilgili daha kapsamlı bir kaynak üretme çabamın sonucudur.

Hüseyin NAZLIKUL

www.huseyinnazlikul.com